Stacks Image 183
חביבה מוזיקנט (לבית שוקסטליסקי) 1904-1996

חביבה נולדה כפגה זעירה לפנינה ושמואל שוקסטליסקי בכ' אלול תרס"ד. (31.8.1904) בלידתה לא רשמוה במרשם התושבים של "קובנה" (בליטא), כי איש לא האמין שתישאר בחיים. היא הונחה בעריסה מחוממת בלבנים מן התנור. רק לאחר לידתו של אחיה ברוך (כשנה מאוחר יותר) טרחו הרושמים לעדכן כי בבית - נוסף על שני הבנים יוסף (לימים יוסף אחאי) ומשה (לימים משה כפכפי), ישנה גם תינוקת, שאכן נשארה בחיים. אז גם ניתן לה השם - ליבקה, היא ליבקה שוקסטליסקי.

המשך...
אליהו מוזיקנט 1900- 1973

אליהו מוזיקנט נולד בעיירה "מריאמפול" שבליטא בשנת 1900 לאלחנן וחנה-אתל מוזיקנט. כבן למשפחה דתית שומרת מסורת, אליהו למד בבית ספר מסורתי וחונך ליהדות ולתורה. משפחתו לא תמכה מעולם בעלייה לארץ ישראל. בגיל 16 חבר אליהו לתנועת "החלוץ" (תנועה שנוסדה ברוסיה בזמן מלחמת העולם הראשונה ביוזמתו והנהגתו של יוסף טרומפלדור).

המשך...
צפריר מוזיקנט

ב12 ליולי 2023 פרסם בן כספית את מכתבו של צפריר מוזיקנט על הפסקת התנדבותו בצה״ל. מכתב זה שכתב כנגד ההפיכה המשפטית אותה קידמה הממשלה גרר תגובות רבות ואף ראיון בטלויזיה.

המשך...
 עמוד 1 / 1 
תומכי האתר

תחזוקת האתר כוללת עלות שנתית של שמירת הדומיין (שם האתר) ועלות האיחסון. מאז שנת 2009 עלויות אלה משולמות על ידי בני המשפחה אשר לקחו על עצמם את שימור ונגישות המורשת. אנו מבקשים להודות לתומכים עד עכשיו:

יורם כפכפי, אמנון כפכפי, ירון כפכפי, אבישי נביעות

אם ברצונכם לתמוך באתר זה בעתיד או לשמוע פרטים נוספים - אנא צרו קשר עם ירון כפכפי